Családi ház Zalaegerszegre

C S A L Á D I   H Á Z   Z A L A E G E R S Z E G R E 
2011. 


 Korai vázlatok: