Babba-háza, A Szív Temploma

Babba-háza, A Szív Temploma

Építészeti koncepció

Az  épület  alapkonfigurációja  Bruder Ildikóval  történő  beszélgetéseink  és  a  tervezési  helyszín  bejárásakor  kapott  sugallatok hatására  egyre  nyilvánvalóbbá    vált  számomra.  A  Szív  Temloma  nőkör  köré  kerített  szentély,  őserőt  sugárzó,  földanya-méh,  ahol  a  befogadás,  a  beengedés,  foganás,  elengedés,  ölelés,  szeretés,  születés  élménye  megjelenik  az  épület megformálásában. Az élet ezen állomásai ihlették az épület formáit. 

Az épület három fő szerkezeti traktusra bontható. E három rész az élet fő szakaszait szimbolizálja: érkezést, jelenlétet és a távozást. E három szakasznak a formái is a megélt idő tágulását, szűkülését idézik. A megérkezés egy sétányon keresztül a templom  terpeszkedő  tömzsi  tornya  tövében  lehetséges,  mely  csatornaként  bevezet  minket  a  templomtérbe.  A  torony csúcsos formájával kijelöli a kezdetet, a szikrát, ahonnan az egész folyamat elkezdődik. Kijelöli számunkra az utat, melyen életünk vonalán elindulunk. Kapuként szolgál, mely a beavatást, születést szimbolizálja.

A templom központi tere, a templomtér, mely az élet idővonalának egy kiváltságos időpontjára fókuszál, a jelenre. Ezt a kiemelt pontot a fénykupola jelöli ki, mely összeköti az eget a földdel. Az égi létra létra ez, a Ház középpontja, magja. A középpontos helyekre az origó, míg a körívre pedig az origótól mért azonos távolságra található pontok halmaza jellemző. A kör ívén levő pontokra az egyenrangúság, mint a család és a közösség tagjaira is az egyenlőség jellemző. Az origó kijelöli a  figyelem  irányát  is:  a  kör  íve  felől  a  szem  és  a  szív  az origó  felé  kíván  fordulni.  Ebben  a  figyelésben  egyszer  csak elindulunk az égi létrán felfelé.

Az  épületet  lezáró  traktus  a  templomtér  ívén  felvett  origó  köré  szerkesztett  kupolás  tetőszerkezetű  épülettömeg.  Ezen  épületrészben kapnak helyet a működéshez szükséges kiszolgáló helyiségek. 

Épületszerkezetek

A  közösség  szándéka  egy  olyan  épület  létrehozása,  melynek  felépítéséhez  minimális  iparilag  előállított  építőanyag szükséges,  valamint  fenntartása  is  gazdaságos.  Ma  már  nem  csak  a  téglára  mondhatjuk,  hogy  teljes  értékű,  építőanyag, számos  alternatív  megoldás  létezik,  melyekkel,  a  téglát  és  a  hungarocell  hőszigetelést  kiváltva  korszerű,  időtálló  házat építhetünk. Az alternatív megoldások egyre nagyobb jelentőségűek, hiszen a megnövekedett ökológiai lábnyom, a változó gazdasági lehetőségek, és a jövőnkről való felelős gondoskodás igénye kényszerítő erővel bírnak. Ezen szempontok miatt esett a választás a fa és téglavázas, szalmabála kitöltő falazatú építési módra. Ezzel a falszerkezettel hőtechnikailag, páratechnikailag és élettanilag is kiváló házat lehet építeni.
A  szerkezetek  kialakításánál  alapvető  szempont,  hogy  átlagos kivitelezői  tapasztalattal  és  felszereltséggel  megépíthető épületet hozzunk létre. Ennek megfelelően a választott szerkezetek hagyományos jellegűek.

Kozma Zsuzsanna